komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

ARMATURA PEŁNA KOLORÓW

Grupa Armatura

29 września 2009

Na prośbę Fundacji Kolorowy Świat, w nowo wybudowanym ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z porażeniem mózgowym pojawi się Armatura. Fundacja Kolorowy Świat działa na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los, z problemami zdrowotnymi lub społecznymi. Niesie pomoc finansową w procesie leczenia dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, stwarzając im możliwości swobodnego funkcjonowania w obecnym świecie. Największą grupę wśród niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji stanowią dzieci z porażeniem mózgowym. To właśni dla nich Fundacja postanowiła stworzyć ośrodek rehabilitacyjno- edukacyjny w miejscowości Rdutów, położonej około 60 km od Łodzi. Armatura Kraków podarowała baterie, dzięki którym wykończone zostaną łazienki w Kolorowym Domu. Cieszymy się, że możemy pomagać w kolorowaniu świata dzieci. Na prośbę Fundacji Kolorowy Świat, w nowo wybudowanym ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z porażeniem mózgowym pojawi się Armatura.
Powrót do listy aktualności