komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

Technologia czystości

Grupa Armatura

Wymogi w zakresie higieny i utrzymania czystości powodują, że obecnie konieczne jest korzystanie z nowoczesnych urządzeń zapewniających komfort pracy w warunkach wysokiego stopnia sterylności. Odpowiedzią na te potrzeby jest oferta Grupy Armatura na baterie bezdotykowe i lekarskie.

Mycie rąk jest podstawową czynnością w zakresie higieny osobistej, która zapewnia ochronę przed różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, infekcjami, zarazkami i pasożytami. Prawidłowe mycie rąk pozwala w dużym stopniu ochronić się przed powyższymi zagrożeniami, jednak często okazuje się być nie wystarczające. Wynika to przede wszystkim ze stosowanych technologii produkcji baterii umywalkowych. Standardowo chcąc wymyć ręce najpierw odkręca się kurki z wodą, aby dłonie zmoczyć, namydlić a następnie spłukać, po czym, po spłukaniu zakręca się wodę dotykając tych samych kurków, które dotykało się przed wymyciem rąk. I to jest właśnie moment kiedy zarazki, które pozostawiło się przed myciem oraz które pozostawiły wszystkie inne osoby myjące ręce przed nami, wracają z powrotem na nasze dłonie. Tym samym proces roznoszenia groźnych zarazek trwa nadal. Przy założeniu korzystania z tradycyjnych baterii mycie rąk jest w założeniu błędnym kołem.

Mycie bez dotykania

Nowoczesne technologie stosowane do produkcji armatury sanitarnej oferują obecnie idealne rozwiązanie powyższego problemu w postaci baterii bezdotykowych. Stosowanie tego typu baterii powoduje, że z procesu mycia rąk zostaje zupełnie wyeliminowany moment w której dłoń ma kontakt z baterią. Dzięki wybudowanemu w mechanizm baterii specjalnemu czujnikowi, który uruchamia strumień wody po zbliżeniu dłoni na określoną wysokość, nie ma potrzeby odkręcania czy też zakręcania wody. Po zakończeniu mycia i odsunięciu dłoni bateria automatycznie wstrzymuje wypływ wody. Tym samym baterie bezdotykowe są idealnym rozwiązaniem biorąc pod uwagę czynniki, ekonomiczny, ekologiczny oraz samego komfortu mycia rąk. Należy tutaj podkreślić znaczenie tego typu udogodnień w odniesieniu do takich grup użytkowników, jak dzieci, osoby starsze, czy też niepełnosprawne, które mogą mieć czasami problem z odkręceniem kurków w tradycyjnych bateriach.

Zawodowo czyste dłonie

Istnieje wiele zawodów, gdzie czyste ręce stanowią podstawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Do takich zawodów na pewno należą lekarze, których praca jest oparta na założeniu zachowania bezwzględnie wysokiego stopnia higieny. I właśnie ze względu na takie specjalne potrzeby, Grupa Armatura dostosowuje swoją ofertę prezentując baterie lekarskie używane przez środowiska medyczne, czyli między innymi lekarzy, pielęgniarki, położne. Baterie te mają specjalny uchwyt, dzięki któremu możliwa jest obsługa baterii łokciem albo przedramieniem. Zastosowana technologia pozwala na ich wykorzystanie, zarówno w szpitalach, jak i innych budynkach użyteczności publicznej. Baterie bezdotykowe i lekarskie Grupy Armatura spełniają rygorystyczne warunki, jakie stawiane są dla tego typu urządzeń. Dzięki nim mycie rąk rzeczywiście wzmacnia ochronę przed szkodliwymi bakteriami i chorobami przenoszonymi za pośrednictwem rąk. Warto tu również zauważyć, że prezentowane baterie wpisują się także w obowiązujące trendy w zakresie wystroju łazienek. Nowoczesne, proste linie baterii spowodują, że nawet pomieszczenia szpitalne w których w zasadniczo nacisk kładziony jest na uzyskanie największej funkcjonalności, nabiorą swego rodzaju uroku.

Wymogi w zakresie higieny i utrzymania czystości powodują, że obecnie konieczne jest korzystanie z nowoczesnych urządzeń zapewniających komfort pracy w warunkach wysokiego stopnia sterylności. Odpowiedzią na te potrzeby jest oferta Grupy Armatura na baterie bezdotykowe i lekarskie.

Powrót do listy porad