komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

zgłoś reklamację

Zgłoś reklamację
Krok 1 z 2
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych,  jest Armatura Kraków SA z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków, e-mail: serwis@kfa.pl telefon: 800 433 334

We wszelkich sprawach o którym mowa poniżej można kontaktować się również pod dedykowanym adresem mailowym : rodo@kfa.pl oraz listownie na adres: Armatura Kraków SA z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach:
  • realizacja obsługi procesu reklamacji, w tym usuwanie szkód,
  • dokonywanie czynności związanych z wykonywaniem obowiązków w ramach realizacji obsługi procesu reklamacji,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, jest bowiem niezbędne dla wykonania ciążących na nas umownych oraz ustawowych obowiązków związanych z jakością dostarczanych produktów oraz realizacją procesu obsługi zgłaszanych reklamacji.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzane będą następujące dane: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP (gdy dotyczy), numer konta (gdy dotyczy) Podanie przez Państwa ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji wykonania spoczywających na nas obowiązków, w tym realizacji procesu reklamacji.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od trybu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Armatura Kraków S.A. Udostępnione dane będą wykorzystane w takim przypadku tylko do realizacji procesu obsługi reklamacji i jedynie w zakresie niezbędnym w tym procesie.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  1. serwisanci zewnętrzni, z którymi Armatura Kraków S.A. zawarła umowę o współpracy w zakresie obsługi reklamacji
  2. firmy zajmujące się likwidacją szkód majątkowych, z którymi Armatura Kraków S.A. podpisała umowę o współpracy w zakresie likwidacji szkód będących skutkiem wad produktów firmy Armatura Kraków S.A.


Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne ze względu na istnienie celów przetwarzania.      

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, o ile dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto posiadają Państwo także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu obsługi reklamacji. W przypadku niepodania danych realizacja reklamacji nie będzie możliwa do przeprowadzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przekazanie danych poza teren UE/do organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

„Nasza Strona Internetowa korzysta z plików cookie dla celów optymalizacyjnych (dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika) a także dla celów analitycznych i marketingowych (wyświetlania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego preferencji). Korzystając z naszej Strony Internetowej (jednocześnie zezwalając w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej na obsługę plików cookie), wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez naszą Stronę Internetową. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz możliwości zmiany ich ustawień przeczytaj.”
POLITYKA COOKIES.

Rozumiem