komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

zarząd

Zarząd

Tomasz Przybek  p.o. Prezes Zarządu

Magdalena Tokarczyk-Cyran – Członek Zarządu

Olaf Wdowiak – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA

Paweł Stopczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Emilia Hermaszewska – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Janas – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Penger – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Sadkowski – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Zarzecki – Członek Rady Nadzorczej

Relacje Inwestorskie

statut »

ogłoszenia »

Struktura Akcjonariatu

Firma spółki: ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA 
Skrót firmy: ARMATURA KRAKÓW S.A. 
Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina MIASTA KRAKOWA, miejscowość KRAKÓW 
Adres: ul. Zakopiańska 72, 30 – 418 Kraków 
Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
Numer KRS: 0000068409 
Numer NIP: 6750001320  
Wysokość kapitału wpłaconego w całości: 96 000 000,00 PLN 
Liczba akcji wszystkich emisji: 96000000

Akcjonariusz Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów
na WZ
PZU FIZ AN BIS 2 96.000.000 100% 96.000.000 100%
Ogółem 96.000.000 100% 96.000.000 100%

Kapitał zakładowy Armatura Kraków SA wynosi 96.000.000 zł i dzieli się na 96.000.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 

Reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie: al. Jana Pawła II 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000019102, REGON: 014981458, NIP: 527-22-28-027.

Przedmiot działalności:Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje spółek publicznych i niepublicznych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu zachowania bieżącej płynności Fundusz dokonuje lokat w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych oraz bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.
 

Informacje rejestrowe

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2

Al. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa 
NIP: 107-00-24-058
REGON: 146407760
Wpisany do krajowego rejestru funduszy inwestycyjnych, Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, RFI: 803. 

„Nasza Strona Internetowa korzysta z plików cookie dla celów optymalizacyjnych (dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika) a także dla celów analitycznych i marketingowych (wyświetlania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego preferencji). Korzystając z naszej Strony Internetowej (jednocześnie zezwalając w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej na obsługę plików cookie), wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez naszą Stronę Internetową. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz możliwości zmiany ich ustawień przeczytaj.”
POLITYKA COOKIES.

Rozumiem